Information fasadrenovering

Bygget fortskrider i stort sätt som planerat.

Något som tagit tid är att få ett interimistiskt slutbesked från kommunen gällande Edinsvägen 8. Det godkännandet behövs för att vi skall få öppna upp balkongerna för boende. Av olika anledningar har det tagit tid med handläggningen hos kommunen. 

Övrigt på E8 har nya garageportar installerats. De är av ny modell som öppnas inåt, under taket. Förhoppningsvis innebär det mindre underhåll och lättare hantering för de som hyr garage. Tyvärr blir garaget någon decimeter kortare. Porten längst till vänster byggs om till ett garage och kommer hyras ut. Det har tidigare använts som förråd och soprum.

Dörren i källaren i alla tre husen tas bort för att öka tillgängligheten. I och med att sopnedkasten inte används krävs de inte för brandskyddet. I samband med det gjuts en ny dörrmatta för att sammla upp grus. 

På Edinsvägen 6 kommer ställningarna snart tas ner. Därefter monteras belysning och sedan skall balkongerna besiktigas. 

På Edinsvägen 2 har 3/4 av balkongerna gjutits om. Man fokuserar nu på att byta fönstren då det passar bättre i arbetsflödet. 

Styrelsen påtalar återkommande till entreprenörer att de måste ta hand om skräp bättre. Tyvärr har det flugit runt mycket material och plast i området. När vintern är slut och ställningarna plockas ner får föreningen gå över området och rensa.

Styrelsen kommer i samband med renoveringen titta över nyckelhanteringen i husen. I dag står vi med olika nycklar för tvättstuga, sopor, dörrar. Ev. byter vi så att vi kan använda en och samma nyckel till samtliga gemensamma utrymmen i husen. 

Nytt år innebär också bokslut, årsredovisning och snart kommer kallelse till årsstämma.