Gårdsträff 12:e maj

Klockan 10 är det samling i trädgården mellan Edinsvägen 6 och 8. Aktiviteten beräknas hålla på till klockan 13.

Syftet är att träffa sina grannar, snygga till runt våra hus och ha en trevlig stund.

En container kommer att placeras på gästparkeringen där du kan kasta mindre avfall och skräp, dock inte bygg- eller elavfall. Det kommer bjudas på korv med bröd runt klockan 11.30. Kaffe serveras.