Årsstämman

Vi i styrelsen vill tacka alla som kom på årsstämman så den kunde genomföras, dock på ett lite annorlunda sätt detta år. För er som inte kunde närvara så sitter protokoll uppsatta på anslagstavlan i alla hus. Vi vill även meddela alla boende att vår ambition är att ett informationsmöte angående stamrenoveringen skall gå att genomföras i slutet av augusti.
Trevlig sommar allihopa!