Slyröjning och lövblåsning

Torsdagen den 22/10 kommer företaget REGARDEN att utföra slyröjning och lövblåsning på våra markytor. Arbetet kommer att pågå mellan kl. 8-16.

OBS! De som har parkeringsplatser gränsande mot trädgården ombeds flytta sina bilar under ovanstående tid.

Tack!

Styrelsen