AKUT UPPMANING

Nu måste vi ALLA hjälpas åt att sopsortera !

Våra sopmoloker klarar inte längre trycket och många slänger ”allt möjligt” i dessa behållare.

OBSERVERA! Molokerna är avsedda för hushållsavfall, ej för kartonger, glas och plast.

Detta avfall skall istället kastas i behållare avsedda för detta (tex utanför ICA i Ektorps centrum).

Vi ser nu en kraftigt ökad mängd avfall. Det är inte ovanligt att moloken är överfull, och detta redan efter några dagar. Ibland hittar vi även sopor på marken utanför moloken vilket drar till sig fåglar och råttor.

Avtalet gällande sophämtning medger hämtning varannan vecka. I dagsläget klarar inte våra moloker detta.

Om vi alla hjälps åt att kasta saker där de ska kastas så skall hämtning varannan vecka räcka. Extra hämtningar av avfall utgör stora kostnader för föreningen vilket i förlängningen drabbar oss boende.

Tack för din hjälp!

Styrelsen

Brf Ektorpshöjden