Biltvätt

Nu är det vår och vi har fått frågor kring biltvätt inom BRF område

Var snäll mot miljön och tvätta din bil på en biltvätt.

Det är inte tillåtet att tvätta bilar eller andra motorfordon i garagen eller på föreningens mark, tänk på vår miljö och våra barns framtid. Vi hänvisar till tvättanläggningar som har utrustning för att rena tvättvattnet.

När bilar tvättas på gatan, garageuppfarten eller annan asfalterad mark rinner tvättvattnet rakt ner i en dagvattenbrunn och sedan direkt ut i bäckar och vattendrag. Det orenade tvättvattnet rinner därefter ut i en sjö eller i havet vilket innebär att lösningsmedel från avfettningsmedel, tensider, tungmetaller, olje- och asfaltsrester hamnar i kretsloppet. Det flesta av dessa ämnen är giftiga eller skadliga för fiskar och andra vattenlevande växter och djur.

I Nacka kommun finns det ett antal automattvättar eller “gör det själv hallar”. Tvätthallarna är utformade för att ta hand om och rena tvättvattnet.

Motortvätt ger ett kraftigt förorenat tvättvatten som behöver tas om hand särskilt. Låt därför en särskilt utrustad verkstad utföra en eventuell motortvätt.

Mer information hittar du på: 

https://www.nacka.se/boende-miljo/hem/kemikalier/bilvard/