Renovera lägenhet

Styrelse måste godkänna renoveringarna i lägenheterna. Detta för att föreningen skall ha information om vad som görs i lägenheterna samt kunna göra en bedömning om planerad renovering är acceptabel.

För att se ansvarsfördelningen mellan lägenhetsinnehavaren och föreningen får man läsa stadgarna.

För att få ett godkännande om renovering, fyll i blanketten nedan och lämna till styrelsenlokalen på Edinsvägen 8, eller maila den till oss.

Blankett Renovering

Att tänka på

 • Om renovering eller förändring inte följer reglerna eller fått godkännande av styrelse kan lägenhetsinnehavaren tvingas att på egen bekostnad återställa lägenheten till det skick den var före renoveringen.
 • Allt renoveringsarbete som inte följer reglerna kan med omedelbar verkan stoppas av styrelsen eller representant för styrelsen.
 • Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att trapphuset hålls rent och snyggt under renoveringsarbetet samt att omgående forsla bort byggavfall och vitvaror, vilket inte får kastas i föreningens sopbehållare.
 • Badrum
  • Om du ska renovera badrummet är det viktigt att veta att det finns noggranna regler för våtutrymmen som styrs av Boverkets Byggregler.
  • Föreningen ersätter inte medlem för renoverat badrum vid en stamrenovering eller stambyte.
  • De golvbrunnar (av gjutjärn)som idag finns i våra lägenheter inte längre godkända enligt branschreglerna och ska enligt GVK och BKR bytas då renovering av badrumsgolvet görs. Viss ekonomisk ersättning betalas ut av styrelsen.
  • Eftersom bjälklagen i våra hus är tunna finns risk att bila genom golvet då man tar bort befintlig brunn, därför måste taket under golvbrunnen stämpas. Den renoverande lägenhetsinnehavaren kontaktar grannen under och informerar om att renovering ska göras.
  • I golven leds varmvatten för uppvärmning av husen.