Styrelsen

Funktion Hus
Anette Nylund Ordförande 2
Marianne Westerdal Vice ordförande 6
Els-Margrete Rosendal Ekonomiansvarig 6

Jelena Martin Nikic Revisor 8
Jenny Nöjd Valberedning (sammankallande)
Carina Ekebom Valberedning

För att kontakta styrelsen: Kontakta styrelsen

Org.nr.: 769607-4256

Publicerade nyheter