Uppdaterat: Problem med varmvattnet

Uppdaterat tisdag 12/9 Varmvattnet fungerar återigen som vanligt. Felet åtgärdat.  Uppdaterat fredag kl 18:17 En provisorisk lösning är nu genomförd så att vi har varmvatten igen. Problemet kvarstår dock, och arbetet med att lösa detta fortgår med full aktivitet. Uppdaterat torsdag kl 16:00 Problemet med varmvattnet kvarstår och tar tid att lösa. En provisorisk lösning …

Mer

Hissfel E8

Uppdatering Sedan kl 14 är en styrdator bytt och hissen igång igen. För tillfället (söndag 15 jan) fungerar inte hissen på Edinsvägen 8. Reparatör är på plats och försöker byta ut delar som är trasiga.

Problem med varmvattnet

2014-11-14 15:00 Ett företag specialiserat för att hitta läckage har nu funnit en läcka i ett av rören. Det är mellan Edinsvägen 11 & 12. Man kommer nu försöka täta den läckan för att alla skall ha värme i helgen.

Det som händer är att trycket successivt faller i värmesystemet, varpå det stängs av om trycket blir för lågt. Man får då fylla på systemet igen för att nå upp till rätt tryck och sedan starta pumparna igen. Dessa påfyllnader och omstarter har man fått göra någon gång i timmen de senaste dygnen.

För mer info, se Värme från centralen

Mer

Värme från centralen

Föreningen driver tillsammans med BRF Tallmohöjden och BRF Skogshöjden, en värmecentral som producerar varmvattnet till husen. Samtliga lägenheter värms dessutom upp med detta varmvatten genom vattenslingor i golven. Ekonomiskt sätt är det en bra lösning för föreningen. Förra veckan blev det dock något tekniskt fel i systemet. Jourpersonal var på plats och centralen kom igång …

Mer