Kundvagnar här och var

Vi har i dagsläget problem med att det samlas kundvagnar hos oss. Dessa står både inomhus i våra gemensamma utrymmen, och utomhus. Det här bryter mot brandskyddsregler, förfular vårt område, samt skapar onödigt jobb för de personer som måste ta hand om vagnarna. Styrelsen uppmanar till att sluta med det här beteendet.  Det är inte …

Mer

Mobil avfallsinsamling 12:e november

I början av november kommer Nacka vatten och avfalls mobila miljöstation att besöka olika platser i Nacka. Nytt för i år är en mobil kretsloppscentral. Till den mobila miljöstationen och den mobila kretsloppscentralen är hushållen välkomna att lämna sitt farliga avfall som t.ex. kemikalier, målarfärg och gamla batterier. Mobil miljöstation Den mobila miljöstationen kommer på besök …

Mer

Gårdsträff 22/10

Söndagen den 22 oktober inbjuder vi alla boende i BRF Ektorpshöjden till gårdsträff. Samling kl 11 i trädgården mellan hus 6 & 8, Kaffe & bullar kommer att finnas att avnjuta under dagen. Vi passar på och röjer/kastar diverse skrot och skräp på gemensamma ytor ute och inne på Edinsvägen 2, 6 och 8. En container …

Mer

Varmvattenavstängning 171011

Onsdagen den 11 oktober 2017 kommer den nya värmeväxlaren att installeras i panncentralen. Varmvattnet till kranarna och golven kommer att vara avstängt från klockan 10.00 till dess att arbetet samma dag är färdigt. Kallvatten kommer att finnas under tiden. Detta gäller samtliga tre hus i vår förening. Arbetet beräknas bli klart under dagen.  

Extrastämma 25/10 kl 19.00

Nu är det dags för extrastämma. Den äger rum på Nacka Seniorcenter den 25:e oktober kl 19.00 Ärenden som skall behandlas är de nya stadgarna. Tryck här för att läsa de nya stadgarna. Behöver du en fullmakt? Det finns här.