OBS! BRÅDSKANDE !

Vi vill påminna boende på Edinsvägen 6,  som inte lämnat in sina nycklar, att OMGÅENDE  lämna nycklarna i styrelselokalens brevlåda. Nycklarna ska var märkta med namn, lgh nummer och husnummer , se tidigare avisering från RÖRANALYS. Tack Styrelsen

Slyröjning och lövblåsning

Torsdagen den 22/10 kommer företaget REGARDEN att utföra slyröjning och lövblåsning på våra markytor. Arbetet kommer att pågå mellan kl. 8-16. OBS! De som har parkeringsplatser gränsande mot trädgården ombeds flytta sina bilar under ovanstående tid. Tack! Styrelsen

Information gällande container

Under helgen 23/10-25/10 kommer det finnas en container uppställd på vår gästparkering. Containern ställs ut fredag kväll och finns på plats till söndag kväll, ca 19.00. Det kommer på söndagen även finnas en behållare där du kan kasta mindre elavfall. OBS! Tänk på att inga lösa föremål får stå placerade i våra källar- och vindsgångar. …

Mer

Infomöte inför stamrenovering

På måndag den 24/8 kl. 18.00 kommer Gaido att ha ett informationsmöte inför stamrenoveringen. Där kommer ni få information och ha möjlighet att ställa frågor. För frågor kan ni även maila Mikael på mikael@gaidoconsulting.se eller ringa på telefonnr. 070-773 74 88. Alla boende skall ha fått ett informationsblad i sin brevlåda om mötet samt nyckelhanteringen. …

Mer

Årsstämman

Vi i styrelsen vill tacka alla som kom på årsstämman så den kunde genomföras, dock på ett lite annorlunda sätt detta år. För er som inte kunde närvara så sitter protokoll uppsatta på anslagstavlan i alla hus. Vi vill även meddela alla boende att vår ambition är att ett informationsmöte angående stamrenoveringen skall gå att …

Mer