Antal nycklar som önskas

Föreningen har bytt låssystem. Alla gemensamma utrymmen har utrustats med nya lås. Så som entrédörrarna, cykelförråd, tvättstuga, förråd. Varje lägenhet kommer att tilldelas två nycklar som en grunduppsättning. Om du behöver extra nycklar utöver dessa två får du prata med Nacka lås för pris och beställning.  

Julgransåtervinning

Julgransinsamlingen i Nacka Årligen ordnar Nacka vatten och avfall julgransinsamling på 14 stycken olika platser runt om i kommunen (se bifogad fil). Lördag 13/1 kl. 11-17 samt söndag 14/1 kl. 11-17 är det dags igen! Insamlingsplatserna är bemannade med personal som hjälper till att lasta granar. Hjälp oss sprida informationen Berätta gärna för dina grannar! Klicka här för mer information …

Mer

Kundvagnar här och var

Vi har i dagsläget problem med att det samlas kundvagnar hos oss. Dessa står både inomhus i våra gemensamma utrymmen, och utomhus. Det här bryter mot brandskyddsregler, förfular vårt område, samt skapar onödigt jobb för de personer som måste ta hand om vagnarna. Styrelsen uppmanar till att sluta med det här beteendet.  Det är inte …

Mer

Mobil avfallsinsamling 12:e november

I början av november kommer Nacka vatten och avfalls mobila miljöstation att besöka olika platser i Nacka. Nytt för i år är en mobil kretsloppscentral. Till den mobila miljöstationen och den mobila kretsloppscentralen är hushållen välkomna att lämna sitt farliga avfall som t.ex. kemikalier, målarfärg och gamla batterier. Mobil miljöstation Den mobila miljöstationen kommer på besök …

Mer

Gårdsträff 22/10

Söndagen den 22 oktober inbjuder vi alla boende i BRF Ektorpshöjden till gårdsträff. Samling kl 11 i trädgården mellan hus 6 & 8, Kaffe & bullar kommer att finnas att avnjuta under dagen. Vi passar på och röjer/kastar diverse skrot och skräp på gemensamma ytor ute och inne på Edinsvägen 2, 6 och 8. En container …

Mer

Varmvattenavstängning 171011

Onsdagen den 11 oktober 2017 kommer den nya värmeväxlaren att installeras i panncentralen. Varmvattnet till kranarna och golven kommer att vara avstängt från klockan 10.00 till dess att arbetet samma dag är färdigt. Kallvatten kommer att finnas under tiden. Detta gäller samtliga tre hus i vår förening. Arbetet beräknas bli klart under dagen.