Projekt Fasadrenovering

Husen i svart vittFöreningen har beslutat att genomföra en fasadrenovering på samtliga fastigheter. Här kommer styrelsen presentera information om projektet och hur det fortskrider.

 

PUBLICERADE NYHETER