Byte av internet & tv-leverantör

Bredbandsbolaget har köpt upp Tele2:s internet & TV-tjänster för våra fastigheter. Själva bytet kommer att ske under februari 2015. Alla boende som idag får en extrafaktura från Tele2 kommer få information i sina brevlådor från Bredbandsbolaget om bytet. Resterande boende som inte har några extratjänster kommer endast få lite information här på hemsidan & ev. i trapphuset då själva bytet inte kommer märkas av.

För mer information: https://www.bredbandsbolaget.se/byte/ alt. 0770-777 000