Ekbladet dec 2014

God jul!

Styrelsen vill önska alla medlemmar och boende en god och lugn jul! Styrelsen vill tacka för sig för det gångna året och för förtroendet från medlemmarna.

Om det börjar brinnaFör att vi tillsammans skall få en behaglig jul förstärker styrelsen föreningens brandskydd med att ge en brandfilt till alla lägenheter. De kommer att komma i brevlådan så fort vi får dem levererade (leveransförsening från leverantör). Vi kommer dessutom inom kort att sätta upp brandsläckare i trapphusen för att en snabb förstahandsinsats vid en brand ska kunna utföras.

Tänk på att alltid ta en titt runt i din bostad innan du går ut, för att säkerställa att inga tända ljus är kvarglömda. Rädda – larma – släck om möjligt.

Varmvattnet

Föreningen har som ni säkert märkt haft problem med varmvattnet under november månad. Nu är det åtgärdat och allt ska fungera som vanligt. Samfälligheten som driver värmecentralen tillsammans med de två andra föreningarna har sammankallat till ett informationsmöte i vår för att informera om hur de ser på framtiden. Datum o plats för mötet har anslagits i resp fastighet.

Fasadrenoveringen

Styrelsen har under sommaren & hösten tagit in offerter från olika konsultföretag som kan hjälpa styrelsen att driva den fasadrenovering som föreningen står inför.

FasadNu till våren kommer undersökningar av husen genomföras och då speciellt fasader, balkonger och tak, för att renoveringen skall resultera i att vi har hus som kommer hålla framöver och inte bara avhjälpa de brister vi har nu. Vi kommer få hus som kommer bli mer energieffektiva och på så sätt även spara pengar för uppvärmningen.

För att föreningen inte skall dra på oss för stora räntekostnader i samband med kommande lån och ha en god ekonomi framöver har styrelsen beslutat att höja avgifterna med 20% från och med 1 april 2015.

Styrelsen anser idag att föreningen har låga avgifter för bostadsrätterna och har för avsikt att hålla avgifterna så låga som möjligt, men anser att en höjning 2015 är nödvändig.

Under årsmötet 2014 meddelades att styrelsen skulle sammankalla till ett möte med mer information ang. renoveringen. Då upphandling av tjänsterna dragit ut på tiden har det tyvärr ännu inte funnits tillräckligt med underlag för att presentera för medlemmarna. Då vi står inför stora genomgripande arbeten är vi måna om att god kvalitet skall kunna garanteras genom hela processen. Vi återkommer i ärendet.

God jul & Gott nytt år önskar styrelsen!

Anette, Marianne, Els-Margrete, Erik, Olle, Mathias