Mobil avfallsinsamling 12:e november

I början av november kommer Nacka vatten och avfalls mobila miljöstation att besöka olika platser i Nacka. Nytt för i år är en mobil kretsloppscentral.

Till den mobila miljöstationen och den mobila kretsloppscentralen är hushållen välkomna att lämna sitt farliga avfall som t.ex. kemikalier, målarfärg och gamla batterier.

Mobil miljöstation

Den mobila miljöstationen kommer på besök fyra gånger per år i Nacka. Vi bifogar turlistan för november men den finns även att hämta på webben.

Här är hushållen välkomna att lämna farligt avfall såsom kemikalier, målarfärg, ljuskällor, batterier och smått elavfall (upp till en mikrovågsugns storlek).

 

Insamlingen utförs av vår entreprenör Stena Recycling. Håll utkik efter en blå skåpbil!

Till oss i Ektorp kommer den söndagen den 12:e november mellan kl 12-15.00.
Bilen kommer att stå i Ektorps Centrum på den stora parkeringen. 

Se hela turlistan samt en lista på vad du kan slänga genom att klicka här.