Renovering av källaringång E6

In- och utgång kommer ej vara möjlig via källaréntren på Edinsvägen 6 från och med måndag den 18/9 kl 08.00.
Då kommer golven att målas och arbetet beräknas ta en vecka.

Hissdörren kommer att vara låst på det planet så man inte kan gå ut på det nymålade området.
För de personer som har svårt att gå i trappor finns möjligheten att ta sig ner och upp i de andra två husen.
Vi vill också påminna om att viss obehaglig lukt kan förekomma från golvbehandlingen Men den är ofarlig.