Tidningsåtervinning

Nu har föreningens nya behållare för tidningsåtervinning ställts upp.

Dessa kan vi dock inte använda riktigt än.
Kommunen behöver ge sitt godkännande samt att lås måste monteras.
Så fort dessa två saker är ordnade kommer vi att kunna slänga tidningar där.
Styrelsen kommer att avisera när de tas i bruk.