Antal nycklar som önskas

Föreningen har bytt låssystem.
Alla gemensamma utrymmen har utrustats med nya lås.
Så som entrédörrarna, cykelförråd, tvättstuga, förråd.

Varje lägenhet kommer att tilldelas två nycklar som en grunduppsättning.
Om du behöver extra nycklar utöver dessa två får du prata med Nacka lås för pris och beställning.