Information och fakta om våra inglasade balkonger

“Lumon följer Boverkets byggregler (BBR) och Balkong föreningen i Norden (BF) hur en balkonginglasning får byggas och att vi förhåller oss till deras byggregler, Boverket och BF klassar en inglasning till en balkong som ett vind och väderskydd inte som ett nytt ”extra rum”.”

Läs mer om detta i dokumentet nedan:

KvalitetsnormerLumon