Information om OVK

Under kommande veckor kommer en OVK att genomföras i alla tre husen.
OVK betyder Obligatorisk VentilationsKontroll och är något som måste genomföras enligt lagen.

Detta år är det Henriksbergs Verkstäder som fått äran att genomföra uppdraget.
Mer specifik information kommer företaget att lämna i ditt brevinkast.
Det är viktigt att följa dessa instruktioner för att föreningen skall kunna få OVK:n godkänd.
Tack för din medverkan.

Länkar:
Henriksbergs Verkstäder

Boverket om OVK