Reklamationer efter renoveringen

På förekommen anledning vill styrelsen informera om hur man gör vid en eventuell reklamation.

Allt som har med din inglasade balkong att göra skall tas med Lumon.
Lumons epostadress är info@lumon.com

Gäller det fasad, fönster, balkongdörr eller balkonggolv tar du kontakt med Front.
Skicka epost till Robert på robert.edlund@front.se

Frågor om skötsel? Se här.
Information från Lumon och Boverket , se här.