Sopmolok ur funktion

UPPDATERING 180122:
Nu fungerar den igen. Det satt en avbruten nyckel i låset.
Om du råkar bryta av en nyckel i ett lås – anmäl det direkt till styrelsen.

———————————————————————————

Sopmoloken mellan Edinsvägen 6 och 2 är ur funktion.
Vi får slänga våra sopor i moloken som är nedanför Edinsvägen 8.
Det är förbjudet att lämna soppåsarna på marken.
Fåglar och råttor biter hål på påsarna och vi får skräp överallt.
Felet är anmält till Åkerlunds fastighetsservice.