Stockholm Exergi förnyar fjärrvärmenätet hos oss

Stockholm Exergi förnyar och förstärker nu fjärrvärmenätet i Nacka, vilket kommer att
möjliggöra att fler kan vara med och bidra till Stockholms kretslopp.
Stockholm Exergi kommer att utföra arbeten med fjärrvärmeanslutning av
fastigheterna utefter Edinsväg 2-12 & 1-11. Start under augusti och beräknas att vara
klart december 2018. Vissa återställningsarbeten kommer att göras under våren 2019.

Detta kommer att begränsa framkomligheten utefter Edinsväg och p-platser,
schaktarbeten och rörmontage kommer att utföras mellan kl. 07 00-16 00.
Det kan också medföra sprängningsarbeten som vi kommer att avisera en vecka
innan. Sedvanliga signaler inför sprängningen kommer att utföras.
Vi hoppas på förståelse för de störningar som arbetet orsakar.

Har ni frågor kring
arbetet är ni välkomna att kontakta Stockholm Exergi.
Genom att ta vara på energi som annars går förlorad är vi tillsammans med
stockholmarna – en viktig del i kretsloppet som bidrar till en hållbar stad.

Vill du veta mer, kontakta oss:
kundservice@stockholmexergi.se
020-31 31 51
Varma hälsningar,
Stockholm Exergi