Viktig information angående låsbytet

Viktig information.
Allt som har med byten av lås och nycklar att göra är färdigt.
Styrelsen har inga planer på att ändra något ytterligare.

Är du det minsta osäker så tveka inte att fråga någon av oss i styrelsen. Du kan nå oss på mail och telefon.
Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i entrén eller på hemsidan./Styrelsen