Årsstämma 2020

Årsstämma för föreningens bostadsrättsinnehavare är bokad till tisdagen den 16 juni 2020 kl. 19.00. Den kommer detta år på grund av Covid-19 äga rum utomhus i trädgården mellan Edinsvägen 8 och 6. Medtag egen stol om du vill sitta och tänk på att hålla avstånd. Årsredovisning har delats ut i din brevlåda och kallelse till stämman finns uppsatt i respektive fastighet. Inga övriga frågor kommer att tas upp under stämman. Vi hänvisar istället frågor till styrelsens mail eller föreningens brevlåda på Edinsvägen 8. Har man inte möjlighet att själv vara med kan man låta ett ombud närvara i sitt ställe. Ombud ska ha med sig en skriftlig fullmakt.