Trädgården

På förekommen anledning vill styrelsen meddela att man inte kan boka upp trädgården/uteplatsen för privata fester.
Uteplatsen används flitigt och spontant av många boende, och är en öppen yta som är tillgänglig för alla familjer som bor i föreningen. Det innebär att mindre sällskap kan nyttja platsen spontant på dagtid/ kvällstid med tillgång även för övriga boende under samma tid.
Fester däremot, med många deltagare och/ eller där musik spelas,  kan uppfattas som störande av andra boende med intilliggande lägenheter.  Med erfarenhet av tidigare störningar har styrelsen därför beslutat om restriktioner gällande bokningar av fester på uteplatsen.