Information angående gårdsträff och container

Gårdsträffen som vi normalt brukar ha i maj månad blir även detta år inställd pga Coronasituationen.
Du som önskar kommer dock ha möjlighet att rensa hemma eller i förrådet och kasta skräp i avsedd container som står uppställd nere vid trädgården under helgen 7- 9 maj.  Du kan INTE slänga el o byggavfall i containern!

OBS! Tänk på att inga lösa föremål får stå placerade i våra källar- och vindsgångar. Sådana föremål kan komma att kastas!

Vårhälsningar Styrelsen