Fastigheterna

BRF Ektorpshöjden äger fastigheterna Edinsvägen 2, 6 och 8.
Alla tre husen har nio plan och ligger i suterräng.
Mellan år 2015 och 2018 genomgick alla tre husen en fasadrenovering.
Det utfördes tilläggsisolering, alla fönster byttes till nya, balkongdörrar byttes och husen fick nya putsade fasader.
Även källarentréerna fick en uppfräschning i form av nya dörrar, golv- och väggmålning.

Edinsvägen 2-6-8 sett från Tallmovägen.

Den  4:e januari 2019 hade föreningen 119 bostadsrätter och 7 hyresrätter samt 4 lokaler.

Föreningen hyr ut en lokal till förskolan & föräldrakooperativet Lekis för Fröna. Den ligger i huset för Edinsv.2 med har egen adress, Edinsvägen 4.

De fastigheter som ligger omkring Ektorpshöjden tillhör Brf Tallmohöjden & Brf Skogshöjden.

PUBLICERADE NYHETER