Renovera lägenhet

Information inför renovering av bostadsrätt

Styrelsen måste godkänna renoveringarna i lägenheterna som berör fastighetsägaransvar, främst badrumsrenovering, avlopp, ventilation och bärande vägg. Lägenhetens ytskikt berörs ej av styrelsens beslut.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att ingen renovering som påverkar fastigheten ska utföras av bostadsrättsinnehavare och det är styrelsen som gör en bedömning om planerad renovering är acceptabel.

För att se ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen får man läsa stadgarna. Se föreningens hemsida, http://www.ektorpshojden.se

Det är viktigt att en blankett om kommande renovering fylls i innan påbörjad renovering. Intyg att arbetet utförs fackmannamässigt av auktoriserade entreprenörer ska biläggas till blanketten snabbare hantering maila till styrelsen@ektorpshojden.se kan även lämnas i brevinkastet i styrelselokalen Edinsvägen 8,- 1 tr.

Blankett Renovering

Att tänka på

  • Om renovering eller förändring inte följer reglerna eller fått godkännande av styrelse kan lägenhetsinnehavaren tvingas att på egen bekostnad återställa lägenheten till det skick den var före renoveringen.
  • Allt renoveringsarbete som inte följer reglerna kan med omedelbar verkan stoppas av styrelsen eller representant för styrelsen.
  • Information och kontaktuppgifter ska sättas upp i trapphus och hiss att renovering pågår. Meddela även vilken/a dagar det ska bilas och beräknad tidsplan hur länge renoveringen ska pågå.
    Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att trapphuset hålls rent och snyggt under renoveringsarbetet samt att omgående forsla bort byggavfall och vitvaror, vilket inte får kastas i föreningens sopbehållare.

Badrumsrenovering

Inför en badrumsrenovering är det viktigt att veta att det finns regler för våtutrymmen som bl.a styrs av Boverkets Byggregler. Du som boende är ansvarig att anlita en auktoriserad plattsättare, som ska inkomma med våtrumsintyg och rörmokare ska inkomma med intyg Säkert Vatten, underlagen skickas till styrelsen innan påbörjat arbete.

Observera att alla lägenheter har vattenburen golvvärme inga tillkommande avloppsrör för tvättmaskinsanslutning i badrumsgolv får installeras.
Fastighetens betongbjälklag är tunna och lätta att bila igenom vid golvbrunnsbytet, vi rekommenderar därför att ni stämpar upp grannens badrumstak för att slippa bekosta återställning.
Föreningen ersätter inte medlem för renoverat badrum vid en stamrenovering eller stambyte.

Branschreglerna idag säger att golvbrunnen måste flyttas ut från vägg 20 cm, i föreningens badrum kan brunnen endast flyttas ut ca 16-18 cm pga den vattenburna golvvärmen, inga ritningar lämnas ut då de ej uppfyller 100 % garanti att slingorna är installerade enligt ritning. Vi rekommenderar kontroll med värmekamera. En avvikelserapport ska skrivas av rörmokare.

Många av badrummen har gjutjärnsbrunnar som har relinats 2021.
Reliningen medför att en speciell koppling måste anslutas mot rör och ny golvbrunn.

Step-koppling är för liggande ledningar, Dn 75 cm om bara golvbrunn byts.
Byter man rör hela vägen till stam/WC så ska Dn 110 cm användas.

Rak koppling är för stående ledningar Dn75 cm,110 cm samt 160cm.
Finns det frågor kontakta förvaltare Eva Håkans 010-442 14 11.

Föreningen betalar ut ett maxbelopp på 6 000 kr för byte av golvbrunn, en separat och specificerad faktura ska skickas till styrelsen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för brf Ektorpshöjden