Trivselregler

Uppdaterad 20210225

HSB Brf Ektorpshöjden

Edinsvägen nummer 2, 6 & 8 i Nacka

 

 

Trivselregler

Inom föreningen finns det 119 lägenheter och ca 200 boende. För att vårt boende och samvaron oss emellan ska fungera så friktionsfritt som möjligt har styrelsen fastställt vissa trivselregler som vi alla (både bostadsrättsinnehavare och hyresgäster) är skyldiga att rätta oss efter. Ledorden är hänsyn och respekt. ”Behandla din granne så som du själv vill bli behandlad.” En del av de gamla reglerna har blivit inaktuella, andra förtjänar att påminnas om. Dessutom har vi många nyinflyttade i föreningen som kanske inte känner till vad som gäller. Därför har styrelsen gjort en översyn och uppdatering av trivselreglerna.

 

Andrahandsuthyrning

Du måste ha styrelsens tillstånd för att få hyra ut din lägenhet i andra hand.
Klicka här för att hämta blankett. Blanketten skickar du till HSB. Adressen står i blanketten.

 

Badrum

Försäkringsbolagen ersätter inte skador i våtutrymmen som orsakats av en trasig, läckande plastmatta eller där tätskiktet på golv och väggar har blivit skadat. Se därför över ditt badrum! Vid badrumsrenovering skall styrelsen alltid kontaktas före påbörjad renovering.

Föreningen lämnar bidrag avseende bytet av golvbrunn mot specificerat kvitto/den faktiska kostnaden. Styrelsen kommer inte att godkänna ny rördragning i golvet till klädkammaren. Skälet är att det inte finns några ritningar på hur golvvärmen är dragen.

 

Balkong

Av säkerhetsskäl får blomlådor endast placeras på insidan av balkongräcket. Man får inte kasta cigarettfimpar från balkongen eller fönstret. Det är heller inte tillåtet att skaka t.ex. mattor och sängkläder från balkongen. Tänk på att cigarettrök kan irritera dina grannar så undvik i möjligaste mån att röka på balkongen. Föreningen har låtit glasa in samtliga balkonger och särskilda regler gäller för nyttjandet av dessa. Observera att det är absolut förbjudet att borra, spika eller göra annan åverkan på fasad, inglasning, balkongtak, balkongväggar samt golv. Gällande paraboler – se under rubriken ”Paraboler”. Grillning på balkong är ej tillåtet. Grillplats finns i föreningens trädgård.
Observera att det inte är tillåtet att sätta upp vilket solskydd (jalusier) som helst, kontakta styrelsen i sådana fall.
Se även denna text från Lumon angående inglasningar. Klicka här.
Frågor om reklamationer och skötsel? Klicka här.

 

 

Bilar

Biltrafik och parkering är förbjuden på gårdar och gångvägar i vårt bostadsområde.
Framför portarna på Edinsvägen får man parkera endast vid flyttning och avlämning av varor. Securitas patrullerar flitigt i vårt område, liksom Q-park, som lappar felparkerade bilar på gatorna, dvs. Edinsvägen och Tallmovägen. Föreningen har bilplatser samt garageplatser för uthyrning. Kö finns. Observera, för att få hyra parkeringsplats i Brf Ektorpshöjden krävs följande:

Innehav av egen bil /motorcykel i kördugligt skick .

Fordonet får ej vara avställt längre tid än 6 månader.

P-plats skall användas för bil eller motorcykel .

P-plats får INTE användas för:

  • släpvagn
  • husvagn
  • husbil

P-plats får inte användas som långsiktig uppställningsplats för fordon som ej längre används.

Observera att parkeringsplatsen kan komma att sägas upp med omedelbar verkan om villkoren inte uppfylls.

Kontakta HSB för information om köplats.
Föreningen förfogar även över en gäst p-plats som kan lånas vid behov. Kontakta styrelsen

för bokning av denna. Information om var din p-plats finns finner du här.

Cyklar och barnvagnar, pulkor m.m.

Det är enligt brandförsvarets och räddningstjänstens föreskrifter ej tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar eller andra föremål i trapphus och entréer. Brandmän och ambulanspersonal måste kunna komma fram, om olyckan skulle vara framme. Tänk på att det kan vara Du som behöver hjälp nästa gång!

Cykelförråd samt barnvagnsförråd finns. Kontakta styrelsen för nyckelkvittens.

 

Diskmaskin

Det finns ingen utrustning i en bostad som orsakar så många vattenskador som en diskmaskin. Därför gäller följande:

  • Diskmaskinen ska vara ansluten till ett jordat eluttag.
  • Den ska vara ansluten till kallvattenledningen.
  • En avstängningskran ska vara monterad på ovansidan av diskbänken.
  • Under diskmaskinen ska en plastlåda med höga kanter på tre sidor vara monterad. Om det börjar rinna ut vatten, rinner vattnet ner i lådan och är lätt att upptäcka.
  • När disken är färdig, ska kranen till kallvattenledningen stängas.
  • Man bör vara hemma under tiden diskmaskinen är igång.

 

Dörrar

Entrédörrarna, dvs. portarna och källardörrarna, skall hållas stängda. Vi har kodlås i portarna därför att vi inte vill få in obehöriga personer i våra fastigheter.
Dessutom kommer det in mycket skräp om dörrarna står öppna.
Om du tillfälligt behöver haka upp dörren för att bära saker ut eller in (vid flyttning och dylikt), glöm då inte att stänga dörren när du är färdig! Om du ser att porten eller källardörren står öppen, var snäll och stäng den! Detta för allas vår trygghet.

Vid byte av egen ytterdörr får den ej ha avvikande färg utan ska i färg och utseende överensstämma med övriga dörrar i trapphuset så att det ger ett enhetligt intryck.

 

Dörrmatta

Dörrmattor i trapphusen är ej tillåtna, eftersom sådana försvårar städningen.

 

Felanmälan

Felanmälan kan göras till Åkerlunds Fastighetsservice AB för fel och brister som man som bostadsrättshavare själva ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Observera att bostadsrättsföreningen betalar ej beställda arbeten/ fakturor som enligt föreningens stadgar skall betalas av den enskilde brf- innehavaren.

Felanmälan som gäller föreningens ansvar ska anmälas till Åkerlunds.

Hyresgäster i föreningen anmäler fel och akuta åtgärder enligt nedan.

Kostnader som åligger bostadsrättsinnehavarens ansvar skall enligt stadgarna faktureras direkt till brf-innehavaren av Åkerlunds. Läs vidare i föreningens stadgar.

Akuta fel som inte kan vänta se nedan.

Som bostadsrättsinnehavare och hyresgäst i föreningen är man skyldig att anmäla fel och brister som kan riskera skador på fastigheten eller skada på tredje man.

Åkerlunds Fastighetsservice AB

Tel. 08-39 06 50

Måndag–torsdag 8–16

Fredag 8–15

Lunchstängt 12–13

Vid katastrofläge under lunchtid samt fredagar 15–16: 070-766 63 68

Akuta fel efter klockan 16 samt helger: Dygnet–runt-service, tel. 18 70 00

Fel som ej kräver tidsbokning kan anmälas per e-post till: felanmalan@akerlundsfastighet.se

Vid fel på hissen ring Nacka Hisservice: 08-773 47 50.

 

Förråd

Förrådsnummer står i ditt kontrakt.

Det är inte tillåtet att förvara saker i gångarna utanför förråden med tanke på brandsäkerheten.

 

Grovsopor och sopor

Grovsopor: Övrigt avfall, såsom byggavfall, möbler, gamla dörrar, elavfall, farligt avfall, färgburkar, batterier, vitvaror, kyl/frys, teveapparater etc skall transporteras till en central för avfallshantering/återvinning. Föreningen har inte avtal för denna typ av sopor.

Glas, pappersförpackningar, plast och plåt kan lämnas på närmaste
retur/återvinningsstation. (vid ICA Maxi eller ICA Ektorp)


Hushållssopor: kastas i molokerna. Här får endast hushållsavfall (brännbart) slängas. Soppåsen ska vara väl hopknuten. Om moloken av någon anledning skulle vara full så får du ta med soppåsen till nästa molok. Det är INTE tillåtet att lämna soppåsar utanför molokerna! Föreningen har två moloker. En utanför E2 entré, en utanför E8 källarentré.

Närmaste återvinningscentral är Österviks återvinningscentral belägen på Saltsjöbadsvägen/Kretsloppsvägen.

Ett annat alternativ är Boo återvinningscentral, Boovägen 30.

För öppettider se www.nacka.se eller ring Nacka Kommun: 08 718 80 00.

 

Hantverksarbete

Störande hantverksarbete, som borrande, hamrande, sågande, får ENDAST ske på följande tider:

Måndag – torsdag 8 – 19

Fredag 8 – 17

Lördag och söndag 10 – 17

Undantag då det EJ är tillåtet att utföra arbeten:

Storhelger med helgdagar såsom Jul (julafton, juldagen o annandag jul)

Nyår (nyårsafton o nyårsdagen)

Påsk (långfredag, påskafton, påskdagen o annandag påsk)

Du som avser utföra en längre tids renovering bör förlägga arbetet dagtid och endast i undantagsfall utföra ihållande arbeten på kvällstid eller helger.
Renovering bör också anslås i porten/anslagstavlan med hänsyn till dina grannar.

Tänk på att borrande/bilande orsakar starka störande ljud som fortplantar sig i hela fastigheten. Visa därför hänsyn.

Ovanstående tider måste undantagslöst respekteras! Vid omfattande renoveringar/ändringar såsom ombyggnation av kök o badrum samt väsentlig ändring av planlösning i lägenheterna ska styrelsen först kontaktas!

 

 

Hemförsäkring/Bostadsrättstillägg

En hemförsäkring måste alla ha. Vi råder alla boende att kontrollera att hemförsäkringen även innefattar bostadsrättstillägg. En vanlig hemförsäkring ersätter endast lös egendom – det kan till exempel vara elektronik och möbler – men inte fast egendom. Eftersom fast egendom som golv, tak och väggar är dyrt att reparera är rådet att teckna en bostadsrättsförsäkring. Annars är risken stor att du får begränsad ersättning vid till exempel omfattande brand- eller vattenskada i lägenheten.

 

Hiss

Felanmälan görs till Nacka Hisservice 08-7734750

 

Husdjur

Du har ansvar för att din hund eller katt inte förorenar i husen eller i bostadsområdet. Det är absolut förbjudet att spola ner kattsand i toaletten, liksom att kasta kattsand i molokerna. Se även information under rubrik ” tvättstugan”!

Kattsand får ej kastas i sopmolokerna då leder till högre kostnader för sophantering pga dess tyngd, och i förlängningen avgiftshöjning.
Vi hänvisar att kattsand skall lämnas till kommunens återvinningscentral och sorteras som restavfall.

 

Information

Föreningen har en egen hemsida som uppdateras kontinuerligt. Du kan prenumerera på nyheter och information till din e-postadress. Anmäl intresse på hemsidan: www.ektorpshojden.se

Viss information (av akut karaktär) sätts även upp på anslagstavlorna i portarna samt i hissarna.

 

Klotter

Klotter och annan skadegörelse polisanmäls.

Köksfläkt

Endast kolfilterfläkt är tillåtet.

 Ohyra

se information under rubriken Skadedjur

Paraboler

Det är förbjudet att montera parabolantenner på fasaden eller på balkongens utsida. Detta med tanke på säkerheten. Det är föreningen som bär ansvaret om en parabol skulle ramla ner och skada någon förbipasserande.

 

Parkering

Se hemsidan om parkering.

Rökning

Alla gemensamma utrymmen (trapphus, hissar, tvättstugor etc.) ska vara rökfria. Visa hänsyn mot dina grannar! Undvik att röka på balkongen. Se även till att rökning sker minst 10 meter bort från entréer/portar med tanke på de personer som bor direkt ovanför. Tänk på att din granne kan vara astmatiker eller rökallergiker.

Skadedjur

Föreningen har avtal gällande skadedjur.

OBS! I händelse av att skadedjur upptäcks i lägenhet så skall boende först kontakta föreningens förvaltare Eva Håkans, HSB, för besked om åtgärd. Tel: 010-442 14 11

Skadegörelse

All skadegörelse polisanmäls. I Brf Ektorpshöjden har vi nolltolerans i denna fråga.

 

Störande grannar

I Brf. Ektorpshöjden tar vi alltid hänsyn till varandra. Tänk på att hög musik & högt ljud från radio och Tv kan störa din granne, oavsett tidpunkt på dygnet. Om Du ska ha fest – förvarna grannarna genom att sätta upp en lapp i hissen eller på anslagstavlan. Om du blir störd, tala då i första hand direkt med den som stör. I svårare fall, kontakta styrelsen för vidare åtgärd.

 

Trapphusen och entréerna

Trapphusen och entréerna får inte blockeras av cyklar, barnvagnar eller andra föremål. Ambulanspersonal och brandmän måste kunna ta sig fram utan problem. Föremål som ända placeras där kommer att transporteras bort. Tänk på att trapphusen är våra utrymningsvägar vid brand!

 

Tidningar

Tidningar ska läggas i behållarna som står placerade bredvid sopmolokerna. Din sopnyckel passar även i de låsen. I dessa förvaringskärl får inte kuvert eller plastpåsar kastas då de förstör pappersmassan! Endast tidningar får slängas där.

 

 Trädgården

På förekommen anledning vill styrelsen meddela att man inte kan boka upp trädgården/uteplatsen för privata fester.
Uteplatsen används flitigt och spontant av många boende, och är en öppen yta som är tillgänglig för alla familjer som bor i föreningen. Det innebär att mindre sällskap kan nyttja platsen spontant på dagtid/ kvällstid med tillgång även för övriga boende under samma tid.
Fester däremot, med många deltagare
 och/ eller där musik spelas,  kan uppfattas som störande av andra boende med intilliggande lägenheter.
Med erfarenhet av tidigare störningar har styrelsen därför beslutat om restriktioner gällande bokningar av fester på uteplatsen.

 

Tvättstugan

Tvättstugan får användas endast av dem som bor eller hyr i föreningens fastigheter.
Tvättid ska bokas med bokningscylindern (”pluppen”). Alla papperslappar avlägsnas obarmhärtigt. Om du inte har någon plupp så går det bra att beställa en genom att lägga en lapp i styrelsens brevlåda (Edinsväg. 8, KV 1) alternativt skicka ett mail till styrelsen@ektorpshojden.se

Om du inte kommer i tid till din tvättid har andra boende rätt att ta dina maskiner efter 60 minuter. Du har rätt att använda torkrum och torkmaskiner t o m 30 minuter efter din tvättids slut.

Det är inte tillåtet att tvätta på någon annans bokade tid. Även om det verkar som om vederbörande har tvättat färdigt, så kan du inte vara säker utan att ha frågat. På pluppen finns ett lägenhetsnummer, och på väggen i tvättstugan finns en förteckning över lägenheternas innehavare. Ring på om fråga om det är OK att du ”lånar” lite tvättid! Det kan ju också vara så att nästa som ska tvätta vill börja lite tidigare. Bokad tid har alltid företräde.

Om du har bokat tvättid men får förhinder, ta då bort pluppen, så att någon annan kan utnyttja din tvättid. Respektera sista tvättiden. Det är ej tillåtet att tvätta efter kl. 21.00.

OBS! Tvättmaskinerna är endast avsedda för tvätt av kläder och textilier. Mattor får ej tvättas i maskinerna då detta orsakar snedbalans och förstör maskinerna.

När du har tvättat klart ska du städa efter dig: torka maskinerna rena från tvättmedelsrester; göra tvätthon ren och torka av bänkarna; vid behov torka av golvet; rengöra torkskåpets dammfilter med en borste eller en lätt fuktad trasa (viktigt för att torkskåpet inte ska överhettas). Ta sedan bort pluppen från bokningstavlan eller ”parkera” den där.

Observera! Om du har husdjur och det därför finns risk för katt/hundhår så måste du vara extra noggrann med rengöring. Se anslag i tvättstugan.

Ventilation/Luktstörningar 

För att ventilationen i våra lägenheter skall fungera så är det mycket viktigt att de fönsterventiler som är monterade upptill i fönsterkarmarna är öppna. Om du stänger en eller flera ventiler så fungerar inte ventilationen optimalt utan det uppkommer undertryck. Detta kan resultera i att till exempel matos från andra lägenheter trycks ut i ventilationen och in i andra lägenheter. Kolla därför dina ventiler.