Information om OVK

Under kommande veckor kommer en OVK att genomföras i alla tre husen. OVK betyder Obligatorisk VentilationsKontroll och är något som måste genomföras enligt lagen. Detta år är det Henriksbergs Verkstäder som fått äran att genomföra uppdraget. Mer specifik information kommer företaget att lämna i ditt brevinkast. Det är viktigt att följa dessa instruktioner för att …

Mer

Golvarbeten i Edinsvägen 6 den 18:e september

Front skall fixa till golvet i källaren i Edinsvägen 6 med start 18/9. Det betyder att källaren (-3 tr) kommer vara helt avstängd. Man kommer inte kunna använda hissen till och från källaren, ej heller trapporna till/från källaren. Boende som vill åka hiss från -3 tr rekommenderas att använda 8:ans källarentré för att ta sig …

Mer

Stockholm Exergi förnyar fjärrvärmenätet hos oss

Stockholm Exergi förnyar och förstärker nu fjärrvärmenätet i Nacka, vilket kommer att möjliggöra att fler kan vara med och bidra till Stockholms kretslopp. Stockholm Exergi kommer att utföra arbeten med fjärrvärmeanslutning av fastigheterna utefter Edinsväg 2-12 & 1-11. Start under augusti och beräknas att vara klart december 2018. Vissa återställningsarbeten kommer att göras under våren …

Mer

Viktig information angående låsbytet

Viktig information. Allt som har med byten av lås och nycklar att göra är färdigt. Styrelsen har inga planer på att ändra något ytterligare. Är du det minsta osäker så tveka inte att fråga någon av oss i styrelsen. Du kan nå oss på mail och telefon. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i entrén eller på …

Mer

Reklamationer efter renoveringen

På förekommen anledning vill styrelsen informera om hur man gör vid en eventuell reklamation. Allt som har med din inglasade balkong att göra skall tas med Lumon. Lumons epostadress är info@lumon.com Gäller det fasad, fönster, balkongdörr eller balkonggolv tar du kontakt med Front. Skicka epost till Robert på robert.edlund@front.se Frågor om skötsel? Se här. Information …

Mer