Reklamationer efter renoveringen

På förekommen anledning vill styrelsen informera om hur man gör vid en eventuell reklamation. Allt som har med din inglasade balkong att göra skall tas med Lumon. Lumons epostadress är info@lumon.com Gäller det fasad, fönster, balkongdörr eller balkonggolv tar du kontakt med Front. Skicka epost till Robert på robert.edlund@front.se Frågor om skötsel? Se här. Information …

Mer

Montering handtag E6

Föreningen / entreprenören har fått besked från Stadsbyggnadsnämnden (Nacka kommun) att vi får montera handtagen på balkongdörrar i E6. Detta kommer ske måndag 15/5 och tisdag 16/5 mellan 08:00-16.00. De som inte har lämnat nyckel till oss kan lämna den i brevinkastet på Fronts kontor plan 0, E6 alt. vara hemma. Front startar på plan …

Mer

Markarbeten

Måndag 15 maj kommer arbeten med marken påbörjas mellan hus 6 & 8 varför källaringångarna till dessa hus kommer stängas. Arbetet beräknas ta ca 2,5 vecka. Under tiden får övre entréer användas. Vid frågor: Johan Sarsten 073- 3174401 alt. Tord Vestin 070-4124337

Utomhusbelysning

Sedan ett par veckor sitter utebelysningen temporärt uppsatt på nederdelen av Edinsvägen 8. Ta gärna en titt när det är mörkt och ge oss i styrelsen återkoppling på om det räcker med lampor. 

Ventilation

I och med fasadrenoveringen har husen blivit betydligt tätare. På många ställen sögs luft utifrån, in via skarvar i betongelement, fönster mm. När putsen sedan kommit upp har det skapats ett stort undertryck i husen. I förra veckan sänktes effekten på fläktarna varför undertrycket nu är mindre. När renoveringen är klar på samtliga hus kommer …

Mer