Stockholm Exergi förnyar fjärrvärmenätet hos oss

Stockholm Exergi förnyar och förstärker nu fjärrvärmenätet i Nacka, vilket kommer att möjliggöra att fler kan vara med och bidra till Stockholms kretslopp. Stockholm Exergi kommer att utföra arbeten med fjärrvärmeanslutning av fastigheterna utefter Edinsväg 2-12 & 1-11. Start under augusti och beräknas att vara klart december 2018. Vissa återställningsarbeten kommer att göras under våren …

Mer

Trädgårdsarbeten runt P-platser (OBS kort varsel)

Torsdagen den 8 februari kommer det att ske arbeten i trädgården och runt vissa P-platser. Bland annat kommer buskar och träd beskäras av företaget ”AB Solbrudens Trädgårdar”. För att detta arbete ska kunna bli genomförbart måste vi spärra av vissa parkeringsplatser under torsdagen, (dagtid ca. 08:00-17:00) De som berörs är parkeringsplatser på Tallmovägen, de som …

Mer

Julgransåtervinning

Julgransinsamlingen i Nacka Årligen ordnar Nacka vatten och avfall julgransinsamling på 14 stycken olika platser runt om i kommunen (se bifogad fil). Lördag 13/1 kl. 11-17 samt söndag 14/1 kl. 11-17 är det dags igen! Insamlingsplatserna är bemannade med personal som hjälper till att lasta granar. Hjälp oss sprida informationen Berätta gärna för dina grannar! Klicka här för mer information …

Mer

Kundvagnar här och var

Vi har i dagsläget problem med att det samlas kundvagnar hos oss. Dessa står både inomhus i våra gemensamma utrymmen, och utomhus. Det här bryter mot brandskyddsregler, förfular vårt område, samt skapar onödigt jobb för de personer som måste ta hand om vagnarna. Styrelsen uppmanar till att sluta med det här beteendet.  Det är inte …

Mer

Mobil avfallsinsamling 12:e november

I början av november kommer Nacka vatten och avfalls mobila miljöstation att besöka olika platser i Nacka. Nytt för i år är en mobil kretsloppscentral. Till den mobila miljöstationen och den mobila kretsloppscentralen är hushållen välkomna att lämna sitt farliga avfall som t.ex. kemikalier, målarfärg och gamla batterier. Mobil miljöstation Den mobila miljöstationen kommer på besök …

Mer